Среда

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА СРЕДУ 15 ЯНВАРЯ 2020г

 

Б-11 группа

1 п. – Литература                   -                                                          Ашмарина Л.Н.          213

2 п. – Литература                   -                                                          Ашмарина Л.Н.          213

3 п. – Экономика                    -                                                          Барабаш Н.Н.             218

 

БД-11 группа

1 п. – Литература                   -                                                          Плотникова Е.В.        218

2 п. – Экономика                    -                                                          Барабаш Н.Н.             218

3 п. – Математика                  -                                                          Чендышева М.В.        208

Л-11 группа

1 п. – не проводится

2  п. (Начало 9.45.) – Экономика                                                       Стерхова Н.Г.             301

3 п. – Экономика                    -                                                          Стерхова Н.Г.             301     

4 п. – ( 13.45-15.15)-Литература                                                        Семенова Н.Г.            114

 

К-11 группа

1 п. – История                        -                                                          Ануфриева Л.Н.         321

2 п. – Экономика                    -                                                          Смирнова Е.В.            209

3 п. – Литература                   -                                                          Семенова Н.Г.            114

Т-11 группа

1 п. – Естествознание             -                                                          Демакова Л.А.            309

2 п. – Математика                  -                                                          Маланчева С.А.          208

3 п. – Ин. язык                        -                                                          Григорьева Э.В.         212

 

ПСО-11 группа

1 п. – Экономика                    -                                                          Стерхова Н.Г.             324

2 п. – История                        -                                                          Ануфриева Л.Н.         321

3 п. – Естествознание             -                                                          Демакова Л.А.            309

4 п. – Ин. язык                        -                                                          Михеев С.А.               208

 

ПСО-12 группа

1 п. – Математика                  -                                                          Чендышева М.В.        208

2 п. – Ин. язык                        -                                                          Михеев С.А.               217

3 п. – История                        -                                                          Васильева Е.А.           321

 

ПСА-13 группа

1 п. – Экономика                    -                                                          Смирнова Е.В.            209

2 п. – Информатика                -                      Игнашова Е.М.203     Можайкина Н.С.        204

3 п. – Математика                   -                                                          ПавловаЖ.А.              324

 

ПСА-14 группа

1 п. – Математика                  -                                                          ПавловаЖ.А.              322

2 п. – Литература                   -                                                          Плотникова Е.В.        201

3 п. – Информатика                -                      Игнашова Е.М.203,    Можайкина Н.С.        204

 

Б-21 группа

1 п. – МДК. 01.01                   -                                                          Петрова Д.В.              301

2 п. – Физ. культура               -                                                          Захаров В.В.               с/з

3 п. – Фмнансы, ден. обращение                                                       Катмакова И.З.           303

 

Л-21 группа

1 п. – МДК. 02.03                   -                                                          Егорова С.Б.               315

2 п. – МДК. 02.03                   -                                                          Егорова С.Б.               322

3 п. – Товароведение              -                                                          Краличкина А.Н.        213

 

ПК-21 группа

1 п. – История                        -                                                          Васильева Е.А.           201

2 п. – Химия                           -                                                          Демакова Л.А.            309

3 п. – Русский язык                 -                                                          Ашмарина Л.Н.          215

4п. – Информатика                 -                      Игнашова Е.М. 203,    Чендышева М.В.        204

 

 

ПК-22 группа

1 п. – Информатика                -                      Игнашова Е.М. 203    Маланчева С.А.          204

2 п. – История                        -                                                          Васильева Е.А.           212

3 п. – Физ. культура               -                                                          Агафонов Г.Н.            с/з

 

ПСО-21 группа

1 п. – Физ. культура               -                                                          Агафонов Г.Н.            с/з

2 п. – Уголовное право и процесс                                                     Потапова И.В.            320

3 п. – Эконом. организ.          -                                                          Смирнова Е.В.            209

 

ПСО-22 группа

1 п. – Уголовное право и процесс                                                     Потапова И.В.            320

2 п. – Физ. культура               -                                                          Агафонов Г.Н.            с/з

3 п. – Ин. язык                        -                                                          Михеев С.А.               320

 

ПСА-23 группа

1 п. – Ин. язык                        -                                                          Михеев С.А.               212

2 п. – МДК. 01.01                   -                                                          Петрова Н.А.              205

3 п. – Уголовное право           -                                                          Потапова И.В.            206

 

ПСА-24 группа

1 п. – МДК. 01.02                   -                                                          Чернова О.В.              313

2 п. – МДК. 01.01                   -                                                          Ефимова К.С.             324

3 п. – История                        -                                                          Ануфриева Л.Н.         322

 

Б-31 группа

1 п. – Психол. дел. общения                                                              Петрова З.Н.              217

2 п. – Д О У                            -                                                          Ерохина И.В.             206

3 п. – Культура речи              -                                                          Плотникова Е.В.        217

 

БД-31 группа

1 п. – Правов. обеспечение проф. деят.                                             Петрова Н.А.              207

2 п. – Б Ж Д                            -                                                          Никитин Р.И.              101

3 п. – Анализ фин.-хоз. деятельности                                                Куприна Н.В.             205

 

Ф-31 группа

1 п. – Б Ж Д                            -                                                          Никитин Р.И.              101

2 п. – Информ. технол. в проф. деят.                         Павлова Ж.А. 310, Чендышева М.В.  315

3 п. – Ин. язык                        -                                                          Михайлова Л.В.         201

 

Т-31 группа

1 п. – Ин. язык в сфере проф. ком.                                                    Григорьева Э.В.         114

2 п. – Ин. язык                        -                                                          Григорьева Э.В.         114

3 п. – Б Ж Д                            -                                                          Никитин Р.И.              101

 

К-31 группа

1 п. – Д О У                            -                                                          Семенова Н.Г.            215

2 п. – Д О У                            -                                                          Семенова Н.Г.            215

3 п. – Правов. обеспечение проф. деят.                                             Петрова Н.А.              207

 

Л-31 группа

1 п. – Физ. культура               -                                                          Захаров В.В.               с/з

2 п. – Анализ финан.-хоз. деятельн.                                                  Катмакова И.З.           303

3 п. – МДК. 04.01                   -                                                          Егорова С.Б.               310

 

ПСО-31 группа

1 п. –Страховое  дело             -                                                          Ефимова К.С.             310

2 п. – Культура речи              -                                                          Мазанова В.И.            313

3 п. – Гражд. процесс             -                                                          Чернова О.В.              313

 

 

 

ПСО-32 группа

1 п. – Менеджмент                 -                                                          Барабаш Н.Н.             206

2 п. – Гражд. процесс             -                                                          Чернова О.В.              207

3 п. – Страховое дело                                                                        Ефимова К.С.             318

 

ПСА-33 группа

1 п. – МДК. 05.01 Исполнит. пр-во                                                   Галеев Р.С.                 318

2 п. – МДК. 05.01 Исполнит. пр-во                                                   Галеев Р.С.                 318

3 п. – МДК. 04.02       Организ. службы судебн. статистики            Николаева В.В.          315

 

ТОП-41 группа

1 п. – Бух. учет                       -                                                          Кондрашова О.Р.        303

2п. – Ин. язык                         -                                                          Михайлова Л.В.         112

3 п. – Физ. культура               -                                                          Рузавин А.В.              с/з

 

БД-21 группа ( 2 смена)

14.30-15.50 – Б Ж Д                -                                                          Никитин Р.И.              217

16.00-17.20 – МДК. 03.02       -                                                          Куприна Н.В.             301

17.40-19.00 –  МДК. 01.01 Организ. безнал. расчетов                        Петрова Д.В.             301

19.10 –20.30 – МДК. 01.01 Организ. безнал. расчетов                       Петрова Д.В.             301

 

Ф-21 группа ( 2 смена)

14.30- 15.50 – МДК. 03.01                                                                 Катмакова И.З.           303

16.00-17.20 – МДК.03.01                                                                   Катмакова И.З.           303

17.40-19.00 – Бух. учет                                                                      Петрова Д.В.              303

19.10 –20.30 – Бух. учет                                                                    Петрова Д.В.              303

 

Т-21 группа ( 2 смена)

14.30 – 15.50 – Физ. культура                                                            Агафонов Г.Н.            с/з

16.00-17.20 –  МДК. 02.01 Технол. и орг. сопровожд. Туристов       Воржакова И.В.          218

17.40-19.00 – МДК. 02.01 Технол. и орг. сопровожд. Туристов        Воржакова И.В.          218

19.10 –20.30 – МДК. 03.01 Технол. и организ. туроперат.. деят.       Воржакова И.В.          218

 

К-21 группа ( 2 смена)

14.30- 15.50 – История                                                                      Васильева Е.А.           321

16.00-17.20 –  История                                                                      Васильева Е.А.           321

17.40-19.00 – Стандартиз., метрол. и подтвержд. Соотв.                   Сергеева М.А.            101

19.10 –20.30 –   Математика                                                              Маланчева С.А.          101                                                     

ПК-31 группа ( 2 смена)

14.30-15.50 -  Информ. технол.                      Павлова Ж.А. 310,      Чендышева М.В.        315

16.00 – 17.20 – Астрономия                                                              Мисюк Т.М.                320

17.40 – 19.00 – История                                                                     Васильева Е.А.           321

19.10-20.30 – МДК. 04.01 Организ. пригот., подгот. к реал. гор. сл. блюд  Сергеева М.А.   324