Среда

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ  НА СРЕДУ  23 СЕНТЯБРЯ  2020г.

 

Ф-11 группа

1 п. – Математика                                                                             Можайкина Н.С.        301

2 п. – История                                                                                   Васильева Е.А.           301

3 п. – О Б Ж                                                                                       Алмазов Е.В.              301

 

БД-11 группа

1 п. – История                                                                                   Васильева Е.А.           321

2 п. – Информатика                                       Павлова Ж.А. 310,      Чендышева М.В.        315

3 п. – Математика                                                                             Чендышева М.В.        321

 

Л-11 группа

1п. – История                                                                                    Ануфриева Л.Н.         207

2 п. – Математика                                                                             Маланчева С.А.          207

3 п. – Информатика                                       Игнашова Е.М. 310    Можайкина Н.С.        204

 

К-11 группа

1 п. –Математика                                                                              Павлова Ж.А.             212

2 п. – Естествознание                                                                        Демакова Л.А.            212

3 п. – Физ.культура                                                                           Агафонов Г.Н.            с/з

 

Т-11 группа

1 п. – Иностранный язык                                                                   Савельева Л.В.           209

2 п. – Физ. культура                                                                          Захаров В.В.               с/з

3 п. – Математика                                                                             Павлова Ж.А.             212

 

ПСО-11 группа

1 п. – Математика                                                                             Игнашова Е.М.           218

2 п. – Иностранный язык                                                                   Савельева Л.В.           218

3 п. – Естествознание                                                                        Демакова Л.А.            218

 

ПСО-12 группа

1 п. – Экономика                                                                               Стерхова Н.Г.             201

2 п. – Математика                                                                             Игнашова Е.М.           201

3 п. – История                                                                                   Васильева Е.А            201     

 

ПСА-13 группа

1 п. – О Б Ж                                                                                       Никитин Р.И.              213

2 п. – Русский язык                                                                            Иванова Н.В.              213

3 п. – Математика                                                                             Мисюк Т.М.                213

 

ПСА-14 группа

1 п. – Естествознание                                                                        Демакова Л.А.            208

2 п. – Русский язык                                                                            Плотникова Е.В.        208

3 п. – История                                                                                   Ануфриева Л.Н.         208

ПК-11 группа

1 п. – Русский язык                                                                            Плотникова Е.В.        114

2 п. – Математика                                                                             Можайкина Н.С.        114

3 п. – Русский язык                                                                            Плотникова Е.В.        114

 

Б-21 группа

1 п. – Основы бух. учета                                                                   Михопаркина Е.Е.      217

2 п. – История                                                                                   Ануфриева Л.Н.         217

3 п. – Иностранный язык                                                                   Павлов А.С.               217

 

БД-21 группа

1 п. – Физ. культура                                                                          Захаров В.В.               с/з

2 п. –  Статистика                                                                              Егорова С.Б.               205

3 п. – Эконом. организ.                                                                     Смирнова Е.В.            205

 

 

 

Л-21 группа

1 п. – Математика                                                                             Мисюк Т.М.                303

2 п. –  МДК. 01.01                                                                             Краличкина А.Н.        303

3 п. – Д О У                                                                                       Ерохина И.В.             206

 

К-21 группа

1 п. – МДК.03.01        Теор. основы товаровед                                 Краличкина А.Н.        101

2 п. – Физ. культура                                                                          Агафонов Г.Н.            с/з

3 п. – МДК. 03.02                                                                              Краличкина А.Н.        101

 

Ф-21 группа

1 п. – Финансы                                                                                  Спиридонова Е.Ю.     205

2 п. – Б Ж Д                                                                                       Никитин Р.И.              209

3 п. – Б Ж Д                                                                                       Никитин Р.И.              209

 

Т-21 группа

1 п. – География туризма                                                                  Воржакова И.В.          309

2 п. – Гостин. индустрия                                                                   Воржакова И.В.          309

3 п. – Организ. тур. индустрии                                                          Воржакова И.В.          309

 

ПСО-21 группа

1 п. – Административное право                                                        Урачаева Т.С.             313

2 п. –    Иностранный язык                                                                Михеев С.А.               313

3 п. – Трудовое право                                                                        Урачаева Т.С.             313

 

ПСО-22 группа

1 п. – Констит. право                                                                        Ефимова К.С.            320

2 п. – Администр. право                                                                    Урачаева Т.С.             320

3 п. – Иностранный язык                                                                   Михеев С.А.               320

 

ПСО-25 группа

1 п. –   Информатика                                     Чендышева М.В.315,  Маланчева С.А           204

2 п. – Математика                                                                             Мисюк Т.М.                318

3 п. – Администр. право                                                                    Ефимова К.С.             318

 

ПСА-23 группа

1 п. – Гражданское право                                                                  Романова Е.А.            318

2 п. – Административное право                                                        Ефимова К.С.             324

3 п. – Иностранный язык                                                                   Савельева  Л.В.          207

 

ПСА-24 группа

1 п. – не проводится

2 п. – ( начало 9.45)  Правоохр. и судеб. органы                               Романова Е.А.            322

3 п. – Гражд.  право                                                                           Романова Е.А.            322

4 п. – ( 13.45-15.15)- Психология общения                                        Петрова З.Н.              322

 

 

БД-31 группа

1 п. – Физ. культура                                                                          Агафонов Г.Н.            С\З

2 п. – МДК. 02.01                                                                              Спиридонова Е.Ю.     321

3 п. – МДК. 02.01                                                                              Спиридонова Е.Ю.     315

4 п. – Сам. работа по информ. технол.                       Чендышева М.В. 315, Павлова Ж.А. 315

К-31 группа

1 п. –не проводится

2 п. – ( начало 9.45) МДК. 02.03                                                        Стерхова Н.Г.             204

3 п. – МДК. 05.01                                                                              Стерхова Н.Г.             324

4 п. – Б Ж Д                                                                                       Никитин Р.И.              321

Ф-31 группа

1 п. – МДК.02.01        Организ. расчетов                                          Егорова С.Б.               206

2 п. – Менеджмент                                                                            Николаева В.В.          206

3 п. – МДК.02.01        Организ. расчетов                                          Егорова С.Б.               303

 

 

 

 

ПК-41 группа

1 п. – не проводится

2, 3  п. – Кухня нар. мира  ( Лабораторная работа)                            Соколова Н.Л.            лаб.

4 п. – Спец. рисунок и лепка                                                             Сергеева М.А.            324

                                              

Б-31 группа ( 2 смена)

14.30 – 15.50- Информ. технологии               Игнашова Е.М.  310,   Можайкина Н.С.        204

16.00-17.20 – Иностранный язык                                                      Павлов А.С.               301

17.40-19.00 –  А Ф Х Д                                                                      Гаценбиллер Н.Ю.     310

19.10 –20.30 – А Ф Х Д                                                                      Гаценбиллер Н.Ю.     310

 

Л-31 группа ( 2 смена)

14.30-15.50 -  Физ. культура                                                              Агафонов Г.Н.            с/з

16.00-17.20 – Информ. технол. в проф. деят. Игнашова Е.М. 315,    Можайкина Н.С         204

17.40-19.00 – Иностранный язык                                                      Павлов А.С.               208

19.10-20.30 – Основы философии                                                     Алмазов Е.В.              208

 

ПСО-31 группа ( 2 смена)

14.30- 15.50 – Иностранный язык                                                      Михеев С.А.               213

16.00-17.20 – Б Ж Д                                                                           Никитин Р.И.              213

17.40-19.00 – МДК. 01.01                                                                  Потапова И.В.            213

19.10 –20.30 – МДК. 01.01                                                                Потапова И.В.            213

 

 

ПСО-32 группа ( 2 смена)

14.30- 15.50 – Гражд. право                                                               Ефимова К.С.             309

16.00-17.20 – Гражд. право                                                               Ефимова К.С.             309

17.40-19.00 -   МДК. 01.01                                                               Чернова О.В.              309     

19.10–20.30 –   МДК. 01.01                                                               Чернова О.В.              309

                                                          

ПСА-33 группа ( 2 смена)

13.00- 14.20 – Физ. культура                                                             Захаров В.В.               с/з

14.30 – 15.50 – Уголовный процесс                                                   Потапова И.В.            318

16.00 – 17. 20 – Основы статистики                                                  Николаева В.В.          318

17.40 – 19.00 – МДК. 02.02                                                               Ефимова К.С.             318

 

ПСА-34 группа ( 2 смена)

14.30 – 15.50 – МДК. 03.02                                                               Гордеева С.М             205

16.00 – 17. 20 – Уголовный процесс                                                  Потапова И.В.            321

17.40 – 19.00 – Основы философии                                                   Алмазов Е.В.              321

19.10-20.30 -   МДК. 02.02                                                                Ефимова К.С.             321

 

Т- 31, ПК-31 , ПК – 32 группы– на практике