Пятница

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ  НА ПЯТНИЦУ  17 СЕНТЯБРЯ  2021г.

 

БД-11 группа

1 п. –   Математика                                                               Маланчева С.А.          209

2 п. -    История                                                                    Ануфриева Л.Н.         209

3 п.–    Физ. культура                                                            Захаров В.В.               с/з

4п. -     Русский язык                                                             Плотникова Е.В.        209

Ф-11 группа

1 п. –   Литература                                                                Плотникова Е.В.      218

2 п. –   Математика                                                               Чендышева М.В.        218

3 п.-     Естествознание                                                          Демакова Л.А.            218

4 п. –   Иностр. язык                                                             Григорьева Э.В.         114

 

ПКД-11 группа

1 п. –   Иностр. язык                                                             Михеев С.А.               114

2 п. –   О Б Ж                                                                         Никитин Р.И.              114

3 п. –   Математика                                                               Мисюк Т.М.                114

4 п. –   Экономика                                                                 Смирнова Е.В.            218

Л-11 группа

1 п. –   Информатика                         Мавлютова Р.Р. 203,   Игнашова Е.М.           204

2 п. –   Русский язык                                                             Плотникова Е.В.      320

3 п. –   История                                                                     Ануфриева Л.Н.         101

4 п. -    Математика                                                               Игнашова Е.М.           101

К-11 группа

1 п. –   Информатика                         Павлова Ж.А. 310,      Чендышева М.В.        315

2 п. –   Математика                                                               Павлова Ж.А.             309

3 п. –   О Б Ж                                                                         Никитин Р.И.              309

4 п. –   Экономика                                                                 Стерхова Н.Г.             309     

Т-11 группа

1 п. –   Русский язык                                                             Плотникова Е.В.        215

2 п. –   Естествознание                                                          Демакова Л.А.            215

3 п. –   Математика                                                               Павлова Ж.А.             215

4 п. –   О Б Ж                                                                         Никитин Р.И.              215

 

ПСО-11 группа

1 п. –   Математика                                                               Андреева У.Р.            207

2 п. -    Иностранный язык                                                    Григорьева Э.В.         207

3 п. –   Математика                                                              Андреева У.Р.            207

4 п. –   История                                                                    Ануфриева Л.Н.         207

ПСО-12 группа

1 п. –   Русский язык                                                             Иванова Н.В.              217

2 п. -    Математика                                                               Мисюк Т.М.                217

3 п. -    Информатика                         Мавлютова Р.Р. 203,   Игнашова Е.М.           204

4 п. –   История                                                                    Васильева Е.А.           322

 

ПСА-13 группа

1 п. –   Естествознание                                                          Демакова Л.А.            313

2 п. –    История                                                                     Васильева Е.А.           313

3 п. -    Русский язык                                                             Плотникова Е.В.        313

4 п. –   История                                                                     Васильева Е.А.           322

 

ПСА-14 группа

1 п. – О Б Ж                                                                           Никитин Р.И.              324

2 п.-     МАтематика                                                              Мавлютова Р.Р.          324

3 п. –Физ. культура                                                               Агафонов Г.Н.            с/з

4 п. – Естествознание                                                            Демакова Л.А.            213

Б-21 группа

1 п. –   Иностранный язык                                                    Григорьева Э.В.         101

2 п. –    Физ. культура                                                            Захаров В.В.               с/з

 3 п.-    Экономика организации                                            Гаценбиллер Н.Ю      301

4 п. –    Математика                                                               Мисюк Т.М.                301

 

БД-21 группа

1 п. – История                        -                                                          Васильева Е.А.           318

2 п. –Финансы, ден. обращение и кредит                                          Гаценбиллер Н.Ю.     318

3 п. – Экономика организации                                                          Смирнова Е.В.            318

4 п. – Основы банк. дела        -                                                          Куприна Н.В.             318

 

Ф-21 группа

1 п. – Экономика организации                                                          Петрова Д.В.              303

2 п. – МДК. 01.01                   -                                                          Куприна Н.В.             303

3 п. – Иностранный язык в проф. деят.                                             Григорьева Э.В.         303

4 п. – Экономика организации                                                          Петрова Д.В.              303

 

ПКД-21 группа

1 п. – Ин. язык                        -                                                          Савельева Л.В.           206

2 п. – Тех. оснащение             -                                                          Учкина Н.А.               101

3 п. – Организация обслуживания                                                     Соколова Н.Л.            323

4 п. – МДК. 07.01                   -                                                          Сергеева М.А.            204

 

Л-21 группа

1 п. – Статистика                   -                                                          Егорова С.Б.               201

2 п. – Математика                  -                                                          Маланчева С.А.          201

3 п. – Товароведение              -                                                          Краличкина А.Н.        201

4 п. – Физ. культура               -                                                          Агафонов Г.Н.            с/з       

 

К-21 группа

1 п. – МДК. 01.02 Организ. торговли                                                Краличкина А.Н.        213

2 п. – МДК.03.02        Товаровед. прод. товаров                              Краличкина А.Н.        213

3 п. – Статистика                   -                                                          Егорова С.Б.               213

4 п. – МДК. 01.03 Тех. осащение                                                      Учкина Н.А.               324

 

Т-21 группа

1 п. – МДК. 01.01Технология продаж и продв. тур. продукта           Гаценбиллер Н.Ю.     212

2 п. – Психология дел. общения                                                        Петрова З.Н.              212

3, 4 п. – География туризма    -                                                          Воржакова И.В.          212

ПСО-21 группа

1 п. – Д О У                            -                                                          Жирнов А.С.              321

2 п. – Информатика                -                      Андреева У.Р. 203,     Игнашова Е.М.           204

3 п. – Трудовое право             -                                                          Урачаева Т.С.             321

4 п. – Конституционное право                                                          Петрова Н.А.              321

ПСО-22 группа

 

1 п. – Физ. культура               -                                                          Захаров В.В.               с/з

2 п. – Д О У                            -                                                          Жирнов А.С.              321

3 п. – История                        -                                                          Васильева Е.А.           217

4 п. – Теория гос. и права       -                                                          Чернова О.В.              217

ПСО-25 группа

1 п. – Математика                  -                                                          Мисюк Т.М.                320

2 п. – Физ. культура               -                                                          Агафонов Г.Н.            с/з

3 п. –  Конституц. право         -                                                          Петрова Н.А.              320

4 п. – Трудовое право             -                                                          Урачаева Т.С.             320

 

ПСА-23 группа

1 п. – Теория гос. и права                                                                  Чернова О.В.              301

2 п. -Теория гос. и права                                                                   Чернова О.В.              301

3 п. –  Трудовое право            -                                                          Жирнов А.С.              324

4 п. – Конституц.  право         -                                                          Потапова И.В.            313

           

ПСА-24 группа

1 п. – Физ. культура               -                                                          Агафонов Г.Н.            с/з

2 п. – Конституц. право          -                                                          Петрова Н.А.              208

3 п. – Теория гос. и права                                                                  Чернова О.В.              208

4 п. – Трудовое право             -                                                          Жирнов А.С.              208

Б-31 группа

1 п. – Основы предприним. деятельности                                         Куприна Н.В.             309

2 п. – МДК. 03.01                                                                              Петрова Д.В.              310

3 п. – МДК 02.02                                                                               Петрова Д.В.              310

4 п. – Физ. культура               -                                                          Захаров В.В.               с/з

БД-31 группа

1 п. – Основы предприним. деят.                                                      Николаева В.В.          208

2 п. –  МДК. 02.01Организ. кредитн. работы                                     Смирнова Е.В.            206

3 п. – Информ. технологии     -                      Маланчева С.А. 206, Чендышева М.В.          315

4 п. –   Д О У                          -                                                          Ерохина И.В.             203

Ф-31 группа

1 п. – Основы философии                                                                 Ануфриева Л.Н.         205

2 п. – МДК. 02.01       -                                                                      Егорова С.Б.               205

3 п. -  Основы предприним. деят.                                                      Куприна Н.В.             205

4 п. – МДК. 02.01                   -                                                          Егорова С.Б.               205

ПК-41 группа

1 п. – Спец. рисунок и лепка ( практ. занятие)                                  Сергеева М.А.            322

2 п. – Религиоведение                                                                       Сергеева М.А.            315

3 п. – МДК. 04.02                                                                              Сергеева М.А.            209

4 п. – Информ. технологии                                                                Павлова Ж.А.             310

ПК-42 группа

1 п. – не проводится

2 п. – Религиоведение                                                                       Сергеева М.А.            315

3 п. – МДК. 04.02                                                                              Сергеева М.А.            209

4 п. – Информ. технологии                                                                Павлова Ж.А.             310

5 п. – Предпринимательство  ( практ. занятие)                                 Куприна Н.В.             310

К-31 группа ( 2 смена )

8.00 -   МДК. 02.03     Маркетинг                                                     Стерхова Н.Г. дист. обуч.

9.45  и 12.05 - МДК. 05.01Основы орг. и создания ккоп. бизнеса    Стерхова Н.Г. дист. обуч.

13.45 – МДК. 02.02     А Ф Х Д                                                         Смирнова Е.В. дист. обуч.

Л-31 группа ( 2 смена)

14.00- 15.20 - Финансы, ден. обращение                                           Семенова И.К.            315

15.30 –16.50-   МДК. 03.01     -                                                          Егорова С.Б.               205     

17.10 – 18.30- Основы философии                                                    Казарина  Е. А.           205

Т-31 группа ( 2 смена)

15.30-16.50 –  МДК. 04.01                                                                 Воржакова И.В.          213

17.10-18.30 – МДК. 04.02                                                                  Воржакова И.В.          213

18.40 –20.00 – МДК.04.02                                                                 Воржакова И.В          213

ПСО-31 группа ( 2 смена)

15.30-16.50 – МДК. 01.02                                                                  Петрова З.Н.              313

17.10-18.30 – МДК. 01.01                                                                  Урачаева Т.С.             313

18.40 –20.00 –  МДК. 01.01                                                               Урачаева Т.С.             313

ПСО-32 группа ( 2 смена)

14.00-15.20 – МДК. 01.02                                                                  Петрова З.Н.   общ 1 эт.

15.30-16.50 – Гражданское право                                                      Потапова И.В.            320

17.10-18.30 –  МДК. 01.01      Право соц. обеспечения                    Потапова И.В.            320

18.40 –20.00 - МДК. 01.01                                                                 Потапова И.В.            320

                                                           ПСО-35 группа ( 2 смена)

12.20-13.40-   МДК. 01.02                                                                  Петрова З.Н.              322

14.00-15.20 – Физ. культура                                                              Рузавин А.В.              220

15.30 -16.50- МДК. 01.01 Право соц. обеспеч.                                  Петрова Н.А.              208

17.10 –18.30- МДК. 01.01 Право соц. обеспеч.                                  Петрова Н.А.              208

 

ПСА-33 группа ( 2 смена)

14.00-15.20 - МДК. 03.02                                                                   Гордеева С.М.            201

15.30 – 16. 50 – Уголовный процесс                                                  Чернова О.В.              207

17.10 – 18.30 –  Физ. культура                                                           Захаров В.В.               с/з

18.40 – 20.00 – МДК. 03.02                                                               Гордеева С.М.            207     

ПСА-34 группа ( 2 смена)

14.00-15.20 – Основы статистики                                                      Николаева В.В.          206

15.30 – 16.50 – МДК. 02.02                                                               Урачаева Т.С.             318

17.10 – 18.30 –  Основы статистики                                                  Николаева В.В.          318

18.40 – 20.00 – Основы философии                                                   Казарина  Е.А.            318